"Pagrīde II"
2017
Divi  galdi, grāmata (1 eksemplārs, riso druka), akvarelis, MDF konstrukcijas, papīrs, video, digitāldruka uz banera
Darbs grupas izstādē "NNN" Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Rīgā, 07.10.2017.-19.11.2017.

"Pagrīde II" bija apskatāma grupas izstādē Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Es aiznesu transformētu izstādes "Pagrīde I" versiju uz muzeja telpām.  Darbs apzināti tika veidots tā, lai tas drīzāk atgādina scenogrāfisku konstrukciju, kuru var aplūkot, taču kurā nav iespējams līdzdarboties. Blakus citiem elementiem, kas atsaucas uz galerijas ikdienas dzīvi ekspozīcijā bija apskatāma bieza grāmata, kuras lappuses klāja dažādu formu un krāsu laukumi, tekstu fragmenti un attēli – visi Low izstāžu plakātu un publikāciju riso drukas brāķi, principā, atkritumi, kuros atrodama visa galerijas Low vēsture. Šis darbs uzdod jautājumus par iesaisti dzīvā mākslas procesā, par muzeja funkciju, par skatītāja iespējām uztvert mākslas darbu, kas cieši saistītas skatītāja zināšanām un pieredzi. Pārnešana ir manifests bez teksta. Tā ir izstāde izstādē, kuras idejiskos uzslāņojumus, pilnvērtīgi uztvers tikai tie, kas 2017. gada 29. jūnija vakarā bija Ģertrūdes ielā 115.
– Maija Kurševa

/

“Underground II”
2017
Installation at group exhibition “NNN”, Latvian National Museum of Art, Riga, 07.10.2017.-19.11.2017.

"Underground II" was exhibited at the Latvian National Museum of Art.  I brought the transformed version of “Underground I” to the museum. It was intentionally made to look more like a scenography set that one can observe, watch from the distance, but not really participate. Among other elements, related to gallery everyday life, there was a thick book that consisted of pages covered with random shapes, text fragments and images – the Riso misprints from all Low gallery posters and publications, basically, neatly bound trash that holds all history of the gallery. This work raises the question of involvement in the art process, the function of the museum, the possibilities of perception of an artwork confronted with knowledge and experience of the viewer. The act of transferral is a manifesto without a text. It is an exhibition within an exhibition, whose ideational references, can only be fully appreciated by those who on the evening of 29 June 2017 were in attendance at Ģertrūdes street 115.
– Maija Kurševa


Built with Berta.me

maija kurseva ©