"Seriāls" 
2013
Finierī frēzēti zīmējumi, porcelāna skulptūras, augstspiedums.

Personālizstāde Laikmetīgās Mākslas centrā "Kim?", 2013.

Seriālās tehnikās veidoti darbi par atkārtošanos, rutīnu, automātismu un seriālās tehnikās radītiem darbiem.
Edgars Jurjāns uzrakstīja šo tekstu pēc mūsu sarunām topošo izstādes priekšmetu izgatavošanas sakarā.

/

"Series" 
2013
CNC mill on plywood, porcelain sculptures, prints.
Solo exhibition at Contemporary Art Centre "Kim?", 2013

Works created using serial techniques about repetition, routine, automatism and art works created in serial techniques.


Built with Berta.me

maija kurseva ©