"Dzīvesprieks"
2015
Četras video cilpas, audums, digitāldruka, mehānisms
Darbs izstādīts grupas izstādē "Lielāks miers, mazāks miers" Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Rīgā, 07.10.2015.-15.11.2015. un grupas izstādē "Purvīša balva" Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Rīgā, 18.02.2017.-09.04.2018.
Darbs atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā

Ķirzakas nomestā aste tirinādamās novērš uzbrucēja uzmanību.
Vai tajā astē ir dzīvība?
Vista ar nocirstu galvu skrienot ietriecas stabā.
Sirds sitas, refleksi darbojas.
Klusā telpā iekustināts metronoms.
Uz ielas - attālinās augstpapēžu soļi.
Brīvā kāja sāk kratīties līdzi ritmam.
Vēlme pieskarties un piespiesties.
Pāris metas dejā.
Pirksti iegrimst mīklā.
Gultņi labi ieeļoti.
Rūpnīcā mašīnas ritmiski ražo cepumus.
Viss dzīvo, kustas, līgojas.
Nav vēlmes būt mierā.

– Maija Kurševa

/

"Joviality"
2015
Four video loops, fabric, digital print, mechanism
Installation  was exhibited in group exhibition "Bigger Peace, Smaller Peace" at the Latvian Railway History Museum, Riga, 07.10.2015.-15.11.2015. and in group exhibition "Purvītis Prize" Latvian National Museum of Art, Rīga, 18.02.2017.-09.04.2018.
Installation is  in a  collection of Latvian National Museum of Art

The lizard's discarded tail distracts the assailant with its jittering.
Is there life in that tail?
Running along, a headles chicken slams into a post.
Its heart beats; its reflexes function.
A metronome activated in a quiet room.
On the street – high heeled steps dissappear into the distance.
The free leg starts shaking to the rhythm.
A couple throws itself into a dance.
Fingers sink into dough.
Well-oiled bearings.
At a factory, machines rhytmically produce cookies.
Everything is alive, in motion, swaying to and fro.
There's no desire to be at rest.

– Maija Kurševa


 

Built with Berta.me

maija kurseva ©