"Izmeklēšana"
2018
Zīmējumi (guaša, papīrs), zīmējums uz sienas (akrils), papīrs, organiskais stikls, MDF podesti, animācija un skaņa
Personālizstāde Laikmetīgās Mākslas centrā kim?, Rīgā, 26.07.2018.-02.08.2018.

Es iesprostoju sevi nogrieznī; aiz galda.
Aizveru acis un mēģinu iztēloties.

Nekā nav. Tukša telpa.

Neskaidra vēlme, neapvaldāma tieksme.

Aizturēta elpa, droša roka,
melna līnija, kas iezīmē laiku.
Punkts, kurā tā parādās ir nebeidzama tagadne.
Manā priekšā esošais zīmējums ir nākamā sākums.
Lapa pēc lapas kļūst par pagātni.
Zīmējums attēlo vienīgi to, ka zīmējot pagājis laiks.

Līnija uz lapas ir plakana,
papīra strēmele ir līnija telpā.
Lapa uz lapas veido apjomu,
līnija pie līnijas veido dziļumu.
Kustība veido laiku.

Papīru kaudze pamazām saplok.

Lapas blīvi noklāj sienas.
Skatiens ceļo, prāts mēģina veidot sakarības.

Es atrodos tumsā, pastieptām rokām
meklēju sienu vai stabu.
Domas izgaismo atrašanās vietu.

Vēroju līnijas kustību,
mēģinot atrast domu,
kas visām šīm lietām piešķirs jēgu.

Es esmu detektīvs, kurš izseko pats sevi.
– MK

/

"Investigation"
2018
Drawings (gouache, paper), drawing in the wall (acrylic), paper, plexiglass, fiberboard tables, animation and sound
Solo exhibition at Contemporary Art Centre kim?, Riga, 26.07.2018.-02.08.2018.

I trap myself in the line segment; behind the table. I close my eyes and try to visualize. It’s nothing there. An empty space.

An unclear desire, an unrestrained urge.

A bated breath, a firm hand, a black line to delineate time.
The point at which it appears is  an endless state of presence.
The drawing in front of me is the beginning of what is to come.
Page after page becomes the past.
The drawing depicts only the time that had passed.

The line on the page is flat, the strip of paper is a line in space.
Page on page creates volume; line by line creates depth.
Movement creates time.
The heap of paper slowly shrinks.

Pages densely cover the walls.
Eyes wander, the mind tries to create coherence.

I find myself in the darkness, arms outstretched, looking for a wall or beam.
My thoughts light up the location.

I watch the movement of a line,
trying to find a thought to fill up these things with meaning.
I am a detective trailing myself.

– MK

Built with Berta.me

maija kurseva ©