Maija Kurševa ir māksliniece, kas strādā ar plašu mediju klāstu, bieži vien tos apvienojot. Viņas pēdējo gadu izstādēs bijušas apskatāmas instalācijas, tepliskas struktūras, apvienojumā ar kustīgo attēlu, grafikām, zīmējumiem, skulptūrām. Mākslinieces idejas bieži vien rotē ap personīgām pārdomām par mākslas darba tapšanas procesu, telpas pakļaušanu idejai, izmantojot vizuāli lakoniskus izsteikmes līdzekļus. Neskatoties uz plašo mediju pielietojumu, zīmējums vienmēr bijis mākslinieces ideju pamatā unfunkcionē arī kā ikdienas domu pieraksta veids.

Maija Kurševa (dzimusi 1981. gadā Lielplatonē) ieguvusi bakalaura (2006) un maģistra (2008) grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Pazniedz kompozīciju un riso druku Latvijas Mākslas akadēmijas Kustība.Attēls.Skaņa apakšnozares studentiem. 2017. gadā Kurševa dibinājusi nekomerciālu galeriju Low un veidojusi galerijas izstāžu programmu (2017-2019). Dibinājusi Rīgas Zīnu festivālu un bijusi festivāla izstāžu kuratore (2016, 2018), kā arī ar domu biedriem dibinājusi mākslinieku apvienību Popper Publishing un vadījusi kolektīva projektus (2012-2018).

Kurševa bijusi mākslinieku rezidencēs Kai, Tallinā (2020), ISCP, Ņujorkā (2019), Cité Internationale des Arts, Parīzē (2019) un Iaspis, Ūmeo (2013). Piedalās izstādēs kopš 2004. gada Latvijā un ārvalstīs. 2017. gadā nominēta Purvīša Balvai par darbu “Dzīvesprieks".

PERSONĀLIZSTĀDES

2023 Satumst, Paper Positions, Berlīne, Vācija
2023 Lapa uz Lapas, izstāžu telpa Tur, Rīga

2022 Spriedze, Kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija
2020 Melnās līnijas, Kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija
2018 Izmeklēšana, Kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija
2017 Pagrīde, galerija Low, Rīga, Latvija
2016 Rūtainā kārtība, galerija Māksla XO, Rīga, Latvija
2013 Seriāls, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija
2010 Trīskājains gadījums, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija
2009 Grieziens, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija

/

Maija Kurševa is an artist working with a vast range of mediums, often combining them. Her exhibitions over the last few years have included installations, spatial structures, combined with moving images, graphics, drawings and sculptures. The artist’s ideas often revolve around personal contemplations about the process of creation of a work of art, subjecting the space to an idea, by using visually laconic means of expression. Regardless of the extensive use of mediums, drawing has always been at the bedrock of the artist’s ideas, and it also functions as the method of taking notes of thoughts that pop up on a daily basis.

Maija Kurševa (born 1981) graduated with BA (2006) and MA (2008) degrees from the Visual Communication programme of the Art Academy of Latvia. She currently teaches composition and riso printing at the Art Academy of Latvia,  Movement.Image.Sound department. In 2017, Kurševa founded the not-for-profit gallery Low, and has acted as the gallery’s programme director (2017-2019). She is also the founder and curator of Riga Zine Festival (2016, 2018) as well as co-founder and project manager of the artist collective Popper Publishing (2012-2018).

Kurševa has partaken in artist residencies Kai in Tallinn (2020), ISCP in New York (2019), Cité Internationale des Arts in Paris (2019) and Iaspis in Umea (2013). From 2004, she has participated in exhibitions in Latvia and abroad, and notably, was nominated for the Purvītis Prize in 2017 for her work Joviality.


SOLO SHOWS

2023 It's Getting Dark, Paper Positions, Berlin, Germany
2023 Sheet on Sheet, Tur Gallery, Riga, Latvia
2022 Tension, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2020 Black Lines, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2018 Investigation, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2017 Underground, Low Gallery, Riga, Latvia
2016 Checkered Order, Gallery Māksla XO, Riga, Latvia
2013 Series, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2010 Three-Legged Case, Lim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2009 Spin, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia

Built with Berta.me

maija kurseva ©