"Izmeklēšana"
2018
Zīmējumi (guaša, papīrs), zīmējums uz sienas (akrils), papīrs, organiskais stikls, MDF podesti, animācija un skaņa
Personālizstāde Laikmetīgās Mākslas centrā kim?, Rīgā, 26.07.2018.-02.08.2018.

Es iesprostoju sevi nogrieznī, aiz galda. Aizveru acis un mēģinu iztēloties. Nekā nav. Tukša telpa. Neskaidra vēlme, neapvaldāma tieksme. Aizturēta elpa, droša roka, melna līnija, kas iezīmē laiku. Punkts, kurā tā parādās ir nebeidzama tagadne. Manā priekšā esošais zīmējums ir nākamā sākums. Lapa pēc lapas kļūst par pagātni. Zīmējums attēlo vienīgi to, ka zīmējot pagājis laiks. Līnija uz lapas ir plakana, papīra strēmele ir līnija telpā. Lapa uz lapas veido apjomu, līnija pie līnijas veido dziļumu. Kustība veido laiku. Papīru kaudze pamazām saplok. Lapas blīvi noklāj sienas. Skatiens ceļo, prāts mēģina veidot sakarības. Es atrodos tumsā, pastieptām rokām meklēju sienu vai stabu. Domas izgaismo atrašanās vietu. Uzmanīgi vēroju līnijas kustību, mēģinot atrast ideju, kas visām šīm lietām piešķirs jēgu. Es esmu detektīvs, kurš izseko pats sevi.
– Maija Kurševa

/

"Investigation"
2018
Drawings (gouache, paper), drawing in the wall (acrylic), paper, plexiglass, fiberboard tables, animation and sound
Solo exhibition at Contemporary Art Centre kim?, Riga, 26.07.2018.-02.08.2018.

I trapped myself in the line segment behind the table. I closed my eyes and tried to visualize. There is nothing there. An empty space. An unclear desire, an unrestrained direction. A bated breath, a firm hand, a black line denoting time. The point at which it appears is in an endless state of presence. The drawing in front of me is the beginning of what is to come. Page after page becomes the past. The drawing depicts only the time which has passed during its creation. The line on the page is flat, the strip of paper is a line in space. Page on page creates volume; line by line creates depth. Movement creates time. The heap of papers slowly diminishes. Pages densely cover the walls. The eye wanders, the mind tries to create coherence. I find myself in the dark, arms outstretched, trying to find a wall or beam. My thoughts light up the space where I am. I carefully watch the line’s movement, trying to find an idea which would give all these things meaning. I am a detective trailing myself.
– Maija Kurševa

Built with Berta.me

maija kurseva ©