Kolāžas Baltijas komiksu antoloģijas "Kuš!" izdevumam "Svinības"; 2017
///
Collages for Baltic comics anthology "Kuš!" edition "Celebration"; 2017

Kolāžas Baltijas komiksu antoloģijas "Kuš!" izdevumam "DADA"; 2016
///
Collages for Baltic comics anthology "Kuš!" edition "DADA"; 2016

Kolāžas "Popper Publishing" izdevumam "Blocker"; 2017
///
Collages for "Popper Publishing" edition "Blocker"; 2017

Ilustrācijas Mairas Dobeles stāstam bērnu auditorijai; 2017
///
Illustrations for Maira Dobele storry for kids; 2017

Ilustrācijas žurnālam "Veto"; 2016
///
Illustrations for "Veto" magazine; 2016

Zīmējumi "Zilā Berlīne"; 2014
///
Drawings "Blue Berlin"; 2014

Zīmējumi "Popper Publishing" izdevumam "Sistēmas"; 2015
///
Drawings for "Popper Publishing" edition "Systems"; 2015

Kolāžas "Popper Publishing" izdevumam "Senie Relikti"; 2016
///
Collages for "Popper Publishing" book "Ancient Relics"; 2016

Zīmējumi kim? karaoke vakaram; 2015
///
Drawings for kim? karaoke evening; 2015

Darbi izstādei "Sveika, galva!"; CNC frēzējums saplāksnī; 2014
///
Work for the exhivition "Hello, Head!"; CNC mill on plywood; 2014

Ilustrēts Laimoņa Pēlmaņa dzejolis bērnu grāmatu sērijā "BikiBuki"; 2014
///
Illustrated poem of Laimonis Pēmanis for children book series "BikiBuki"; 2014

Ilustrācija "Orbītas" izdevumam "Talka#1"; 2014
///
Illustration for "Orbita" edition "Talka#1"; 2014

Zīmējumi "Popper Publishing" izdevumam "Dzīve pēc nāves"; 2014
///
Drawings for "Popper Publishing" edition "Life After Death"; 2014

Darbs "Popper Publishing" izstādei "Liecinieks" Laikmetīgās mākslas centrā kim?; 20113
///
Work in "Popper Publishing" exhibition "Witness" at Contemporary Art Centre kim?; 2013

Zīmējums "Popper Publishing" izdevumam "Astral Blackout"; 2013
///
Drawing for "Popper Publishing" edition "Astral Blackout"; 2013

Zīmējums "Popper Publishing" izdevumam "Pacietība"; 2012
///
Drawing for "Popper Publishing" edition "Patience"; 2012

Ilustrācija grupas "Striķis" albuma vāciņam; 2013
///
Illustration for band "Striķis" album cover; 2013

Ilustrācija mūziķa "Oriole" albuma vāciņam; 2012
///
Illustration for musician "Oriole" album cover; 2012

Ilustrācija grupas "Ej Bekot" albuma vāciņam; 2012
///
Illustration for band "Ej Bekot" album cover; 2012

Ilustrācija "Kuš!" komiksu antoloģijai "Mūzika" – veltījums leģendārajai grupai "Svešie"; 2010
///
Illustration for "Kuš!" comics anthology "Music" – a tribute to the legendary Latvian band "Svešie"; 2010

Plakāti "Dirty Deal Audio" pasākumiem; 2012
///
Posters for "Dirty Deal Audio" events; 2012

Zīmējums  Rīgas starptautiskā kinoforuma "Arsenāls" plakātam; 2010
///
Drawing for International film forum "Arsenāls" poster; 2010

Zīmējums no skiču klades; 2008
///
Drawing from sketch book; 2008

Heninga Vagenbreta meistarklasē veidotās kolažas; 2008
///
Collages created in master class with Henninh Wagenbreth; 2008

Tapešu dizains ZNAK projektam; 2007
///
Wallpaper design for project ZNAK; 2007

"Jaffa Magazine" priekšas un aizmugures vāku ilustrācijas; 2006
///
Front and back cover  illustrations for "Jaffa Magazine"; 2006

Built with Berta.me