"Rūtainā kārtība"
2016
Astoņas grafikas (papīrs, sietspiede 594 x 841 mm), digitāldruka, divas animācijas cilpas, printeris, riso druka
Personālizstāde galerijā "Māksla XO", Rīga, Latvija, 2016
Animācija "Darbnīcā un astoņas grafikas atrodas Latvijas Nacionālā Mākslas nuzeja kolekcijā

Galeijā ir nokļuvusi attīrīta, destilēta informācija par “notikumiem”, kas norisinājās manā darbnīcā. Te viss ir diezgan kārtīgs. Bet rūtiņas varēja būt arī līnijas, tas nav tik svarīgi. Elektriķis Voldemārs mums atnesa rulli ar milimetru papīru, kā arī kaudzi ar rūtiņu un līniju kladēm, ko atrada tukšā dzīvoklī. Iedomājās ka mums, māksliniekiem, var noderēt. Noderēja arī.
Izstādes darbiem ir atsevišķi nosaukumi. Nosaukumus var uztvert kā atsēgas vārdus, lai saprastu par ko te iet runa – “Izgatavošana”, “Mērķtiecīga darbošanās”, “Garlaicība”, “Kas notiek”, “Tad kad”. “It kā nekas nenotiek”, “Caurvējš”, “Sadarbība”, “Noslīdēšana”, “Darbnīcā”, “Izdzišana”. 
Viena no tēmām ir šķietamā neproduktivitāte. Laiks, kas pavadīts vienkārši domājot, iztēlē risinot vizuālus uzdevumus, kārtojot secību, virzot domu. Ir arī notikusi rosīšanās bez skaidra mērķa, dienas beigās secinot, ka padarītais nekam neder. Taču šāda veida rosīšanās, paļaušanās uz procesu, atļaujot sev kļūdīties, var novest pie rezultāta, kuru nevar izdomāt vai izplānot. Kastes ar atgriezumiem ir šī procesa liecība. Grafikas ir darbnīcā tapušu kolāžu izlases fināla versijas, izpildītas sietspiedes tehnikā. Vienā no darbiem redzama figūra ar sašķiebtu kasti. No kastes uz grīdas birst dažādas ģeometriskas formas – darbnīcā taisīto kolāžu atgriezumi. Saulainās dienās darbnīcas logs un durvis ir atvērtas, staigā caurvējš. Šim attēlam blakus ierāmēta caurvēja veidotā kompozīcija, kuru, izmantojot sev uzliktos krāsas un formas ierobežojumus, pārzīmēju vektorgrafikā. Šos abus attēlus var uzskatīt par manu uz caurvēja kopdarbu. 
Printeris ik pēc septiņām minūtēm izmet lapu. Tā plivinādamās nokrīt uz grīdas. Uz lapām redzams kolāžu izejmateriāls – lielākas rūtiņas, mazākas, oranžas, zilas. Printeris turpina caurvēja darāmo. Process, automātisms, nejaušība, rutīna, atkārtošanās.
Uz galda stāv datora monitors, kurā redzama animācijas cilpa. Figūra sašļūk, noslīd no tā. Animācija turpina printera un caurvēja darbu, tikai krītošais šoreiz ir noguruma mākts cilvēks. Šis komplekts ar galdu, printeri, kastēm izskatās pēc darba vietas, iespējams, biroja. 
Animācija tumšajā telpā ataino manu darbnīcu. Tur notiek darbības, kuru rezultāts ir apskatāms izstādē. Galerijas tumšajā telpā ir darbs, kurā atainots portrets. Šeit ir pievērsta uzmanība figūrai, kas redzama darbībā pārējos izstādes darbos. Tā ir statiska un gandrīz pilnībā saplūdusi ar fonu. Darbos sastopamā grūtība uztvert tēlu rūtiņu raibumā sasitās ar izstādes kopējo ideju  – kas ir redzams un saprotams un kas ir nojaušams, bet paliek neredzams?
Un nobeigumā viens izteikums, ko Cicerons piedēvējis Katonam “cilvēks nekad nedara vairāk, kā nedarīdams neko, un nekad nav mazāk viens, kā būdams viens”. 
– Maija Kurševa

/

"Checkered Order"

2016
Screenprint, digital print, animation, printer, riso print

Solo exhibition at gallery "Māksla XO", Riga, Latvia 2016
Animation"In the studio" and eight screen prints  are in a collection of Latvian National Museum of Art


What is happening when sort of nothing is happening? I sit still in my studio, think, read, observe wind movement in white fabric hanging on the door. Is really unproductivness so unproductive? It is time spent thinking, solving visual tasks, putting them in order, guiding thoughts. The titles of seperate works can give some guidelines: "Infinate present", "Draught", "Slope", "Aimless activity", "Production", "Activity with purpose", "Boredom", "Collaboration", "Dissapearance", "In the studio".

Built with Berta.me

maija kurseva ©