Maija Kurševa ir māksliniece, kas strādā ar plašu mediju klāstu, bieži vien tos apvienojot. Viņas pēdējo gadu izstādēs bijušas apskatāmas instalācijas, tepliskas struktūras, apvienojumā ar kustīgo attēlu, grafikām, zīmējumiem, skulptūrām. Mākslinieces idejas bieži vien rotē ap personīgām pārdomām par mākslas darba tapšanas procesu, telpas pakļaušanu idejai, izmantojot vizuāli lakoniskus izsteikmes līdzekļus. Neskatoties uz plašo mediju pielietojumu, zīmējums vienmēr bijis mākslinieces ideju pamatā unfunkcionē arī kā ikdienas domu pieraksta veids.

Maija Kurševa (dzimusi 1981. gadā Lielplatonē) ieguvusi bakalaura (2006) un maģistra (2008) grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Pazniedz kompozīciju un sietspiedi Latvijas Mākslas akadēmijas Kustība.Attēls.Skaņa apakšnozares studentiem. 2017. gadā Kurševa dibinājusi nekomerciālu galeriju Low un veidojusi galerijas izstāžu programmu (2017-2019). Dibinājusi Rīgas Zīnu festivālu un bijusi festivāla izstāžu kuratore (2016, 2018), kā arī ar domu biedriem dibinājusi mākslinieku apvienību Popper Publishing un vadījusi kolektīva projektus (2012-2018).

Kurševa bijusi mākslinieku rezidencēs Kai, Tallinā (2020), ISCP, Ņujorkā (2019), Cité Internationale des Arts, Parīzē (2019) un Iaspis, Ūmeo (2013). Piedalās izstādēs kopš 2004. gada Latvijā un ārvalstīs. 2017. gadā nominēta Purvīša Balvai par darbu “Dzīvesprieks".

PERSONĀLIZSTĀDES

2019 Melnās līnijas, Kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija
2018 Izmeklēšana, Kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija
2017 Pagrīde, galerija Low, Rīga, Latvija
2016 Rūtainā kārtība, galerija Māksla XO, Rīga, Latvija
2013 Seriāls, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija
2010 Trīskājains gadījums, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija
2009 Grieziens, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija

GRUPAS IZSTĀDES

2021
Miniatūras, galerija Next Curve, Tokija, Japāna
2020
Līniju arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija
Iknedēļas atklājums. Pavasaris, Tu jau zini kur, Rīga, Latvija
2018
Talk to Me, Akiereyi Art Museum, Akeireyi, Iceland
Reiz divi, galerija Low, Rīga, Latvija
2017
NNN, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija
Purvīša balva, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija
2016
Gaisma kabeļa galā. Latvijas laikmetīgā māksla digitālajā laikmetā, Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija
Expanding the Scope of Printmaking, Tajuaņas Kultūras centrs, Taivāna
Printmaking in, Endla teātris, Pērnava, Igaunija
Lediņš, starp to un kaut ko citu, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija
2015
Lielāks miers, mazāks miers, Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija
Sistēmas, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija
30 no 30, Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija, Latvija un Lietuvas mākslinieku savienība, Viļņa, Lietuva
Virs zemes, Galerija Alma, Rīga, Latvija un Galerija Malonioji6, Viļņa, Lietuva
Kauņas Grafikas Bienāle, M. Žilinskas Mākslas Galerija, Kauņa, Lietuva
2014
Patība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija
Savienojuma vietas, Kaņepes Kultūras centrs, Rīga, Latvija
Sveika, galva!, Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija
Grafika-S, Rīgas mākslas telpa, Rīga, Latvija
2013
...lai gadījums kļūtu par notikumu..., Rīgas mākslas telpa, Rīga, Latvija
Savāds gadījums, Tukuma Mākslas muzejs, Latvija
Vasaras lasījumi, Cēsu mākslas festivāls, Latvija un Viļņas Laikmetīgās mākslas centrs (CAC), Lietuva
Liecinieks, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija
Partitūras nenoteiktām vietām, Kaņepes Kulrūtas centrs, Rīga, Latvija
Astral Blackout, Kalnciema Kvartāla galerija, Rīga, Latvija


/

Maija Kurševa is an artist working with a vast range of mediums, often combining them. Her exhibitions over the last few years have included installations, spatial structures, combined with moving images, graphics, drawings and sculptures. The artist’s ideas often revolve around personal contemplations about the process of creation of a work of art, subjecting the space to an idea, by using visually laconic means of expression. Regardless of the extensive use of mediums, drawing has always been at the bedrock of the artist’s ideas, and it also functions as the method of taking notes of thoughts that pop up on a daily basis.
Maija Kurševa (born 1981) graduated with BA (2006) and MA (2008) degrees from the Visual Communication programme of the Art Academy of Latvia. She currently teaches composition and screen printing at the Art Academy of Latvia,  Movement.Image.Sound department. In 2017, Kurševa founded the not-for-profit gallery Low, and has acted as the gallery’s programme director (2017-2019). She is also the founder and curator of Riga Zine Festival (2016, 2018) as well as co-founder and project manager of the artist collective Popper Publishing (2012-2018).

Kurševa has partaken in artist residencies Kai in Tallinn (2020), ISCP in New York (2019), Cité Internationale des Arts in Paris (2019) and Iaspis in Umea (2013). From 2004, she has participated in exhibitions in Latvia and abroad, and notably, was nominated for the Purvītis Prize in 2017 for her work Joviality.

SOLO SHOWS

2019 Black Lines, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2018 Investigation, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2017 Underground, Low Gallery, Riga, Latvia
2016 Checkered Order, Gallery Māksla XO, Riga, Latvia
2013 Series, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2010 Three-Legged Case, Lim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
2009 Spin, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia

GROUP EXHIBITIONS

2021
Mini Print, Next Curve Gallery, Tokyo, Japan
2020
Line Archive, National Library of Latvia, Riga, Latvia
Weekly Revelation. Spring, Tu jau zini kur, Riga, Latvia
2018
Talk to Me, Akiereyi Art Museum, Akeireyi, Iceland
Once Two, Low gallery, Riga, Latvia
2017
NNN, Latvian National Museum of Art, Riga, Latvia
Purvītis Prize, Latvian National Museum of Art, Riga, Latvia
2016
Light at the End of the Cable. Latvian Art in Digital Era, Latvian Railway History Museum, Riga, Latvia
Expanding the Scope of Printmaking, Taoyuan Culture Centre, Taiwan
Printmaking in, Endla Theatre, Parnu, Estonia
Lediņš, starp to un kaut ko citu, National Library of Latvia, Riga, Latvia
2015
Lielāks miers, mazāks miers, Latvian Railway history museum, Riga, Latvia
Systems, National Library of Latvia, Riga, Latvia
30 no 30, Gallery of Kuldīga Artist Residency, Latvia and Lithuanian Artist Union, Vilnius, Lithuania
Above the Ground, Gallery Alma, Riga, Latvia and Gallery Malonioji6, Vilnius, Lithuania
Kaunas Printmaking Biennial, Kaunas, Lithuania
2014
The Self, National Library of Latvia, Riga, Latvia
Connecting Points, Kaņepes Culture Centre, Riga, Latvia
Sveika, galva!, Latvian Railway history museum, Riga, Latvia
Grafika-S, Riga Art Space, Riga, Latvia
2013
...lai gadījums kļūtu par notikumu..., Riga Art Space, Riga, Latvia
Odd Case, Art Museum of Tukums, Latvia
Summertime Readings, Cēsis Art Festival, Latvia and Contemporary Art Centre Vilnius (CAC), Lithuania
The Witness, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
Scores for Indeterminate Places, Kaņepes Culture Centre, Riga, Latvia
Astral Blackout, Kalnciema Quarter Gallery, Riga, Latvia

Built with Berta.me

maija kurseva ©