Maija Kurševa (born 1981) graduated with BA (2006) and MA (2008)
degrees from the Visual Communication programme of the Art Academy
of Latvia. She currently teaches composition and screen printing at
the Art Academy of Latvia,  Movement.Image.Sound department.
In 2017, Kurševa founded the not-for-profit gallery Low, and has acted
as the gallery’s programme director (2017-2019). She is also the founder
and curator of Riga Zine Festival (2016, 2018) as well as co-founder and
project manager of the artist collective Popper Publishing (2012-2018).


Kurševa has partaken in artist residencies Kai in Tallinn (2020),
ISCP in New York (2019), Cité Internationale des Arts in Paris (2019)
and Iaspis in Umea (2013). From 2004, she has participated in
exhibitions in Latvia and abroad, and notably, was nominated for
the Purvītis Prize in 2017 for her work "Joviality". 


SOLO SHOWS
2019 – Black Lines, kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;
2018 – Investigation, kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;
2017 – Underground, Low Gallery, Riga, Latvia;
2016 – Checkered Order, Gallery Māksla XO, Riga, Latvia;
2013 – Series, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;
2010 – Three-Legged Case, kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;
2009 – Spin, kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;

GROUP EXHIBITIONS

2018
- Talk to Me, Akiereyi Art Museum, Akeireyi, Iceland;
- Once Two, Low gallery, Riga, Latvia;

2017
- NNN, Latvian National Museum of Art, Riga, Latvia;
- Purvītis Prize, Latvian National Museum of Art, Riga, Latvia;

2016
- Light at the End of the Cable. Latvian Art in Digital Era,
Latvian Railway History Museum, Riga, Latvia;
Expanding the Scope of Printmaking, Taoyuan Culture Centre, Taiwan;
- Printmaking in, Endla Theatre, Parnu, Estonia;
- Lediņš, starp to un kaut ko citu, National Library of Latvia, Riga, Latvia;

2015
Lielāks miers, mazāks miers, Latvian Railway history museum, Riga, Latvia;
Systems, National Library of Latvia, Riga, Latvia;
- 30 no 30, Gallery of Kuldīga Artist Residency, Latvia and
Lithuanian Artist Union, Vilnius, Lithuania;
Above the Ground, Gallery Alma, Riga, Latvia and Gallery Malonioji6, Vilnius, Lithuania;
Kaunas Printmaking Biennial, Kaunas, Lithuania;

2014
- The Self, National Library of Latvia, Riga, Latvia;
- Popper, Jūrkalnes tautas nams, Latvia;
- Connecting Points,
Kaņepes Culture Centre, Riga, Latvia;
- Sveika, galva!
, Latvian Railway history museum, Riga, Latvia;
- Grafika-S, Riga Art Space, Riga, Latvia;

2013
- ...lai gadījums kļūtu par notikumu..., Riga Art Space, Riga, Latvia;
- Odd Case,
Art Museum of Tukums, Latvia;
- Summertime Readings, Cēsis Art Festival, Latvia and
Contemporary Art Centre Vilnius (CAC), Lithuania;
- The Witness, Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia;
Scores for Indeterminate Places, Kaņepes Culture Centre, Riga, Latvia;
Astral Blackout, Kalnciema Quarter Gallery, Riga, Latvia;

Maija Kurševa (dzimusi 1981. gadā Lielplatonē) ieguvusi bakalaura (2006)
un maģistra (2008) grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas
nodaļā. Pazniedz kompozīciju un sietspiedi Latvijas Mākslas akadēmijas
Kustība.Attēls.Skaņa apakšnozares studentiem. 2017. gadā Kurševa dibinājusi
nekomerciālu galeriju Low un veidojusi galerijas izstāžu programmu (2017-2019).
Dibinājusi Rīgas Zīnu festivālu un bijusi festivāla izstāžu kuratore (2016, 2018),
kā arī ar domu biedriem dibinājusi mākslinieku apvienību Popper Publishing 
un vadījusi kolektīva projektus (2012-2018).

Kurševa bijusi mākslinieku rezidencēs Kai, Tallinā (2020), 
ISCP, Ņujorkā (2019), Cité Internationale des Arts, Parīzē (2019)
un Iaspis, Ūmeo (2013). Piedalās izstādēs kopš 2004. gada
Latvijā un ārvalstīs. 2017. gadā nominēta Purvīša Balvai par
darbu "Dzīvesprieks".


PERSONĀLIZSTĀDES
2019 – Melnās līnijas, kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija;
2018 – Izmeklēšana, kim? Laikmetīgās māksas centrs, Rīga, Latvija;
2017 – Pagrīde, galerija Low, Rīga, Latvija;
2016 – Rūtainā kārtība, galerija Māksla XO, Rīga, Latvija;
2013 – Seriāls, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija;
2010 – Trīskājains gadījums, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija;
2009 – Grieziens, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija;

GRUPAS IZSTĀDES

2018
- Talk to Me, Akiereyi Art Museum, Akeireyi, Iceland;
- Reiz divi, galerija Low, Rīga, Latvija;

2017
NNN, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija;
- Purvīša balva, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija;


2016
- Gaisma kabeļa galā. Latvijas laikmetīgā māksla digitālajā laikmetā,
Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija;
Expanding the Scope of Printmaking, Tajuaņas Kultūras centrs, Taivāna;
- Printmaking in, Endla teātris, Pērnava, Igaunija;
- Lediņš, starp to un kaut ko citu, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija;

2015
Lielāks miers, mazāks miers, Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija;
Sistēmas, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija;
- 30 no 30, Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija, Latvija un
Lietuvas mākslinieku savienība, Viļņa, Lietuva;
Virs zemes, Galerija Alma, Rīga, Latvija un Galerija Malonioji6, Viļņa, Lietuva;
Kauņas Grafikas Bienāle, M. Žilinskas Mākslas Galerija, Kauņa, Lietuva;

2014
- Patība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Latvija;
- Popper, Jūrkalnes tautas nams, Latvija;
- Savienojuma vietas, Kaņepes Kultūras centrs, Rīga, Latvija;
- Sveika, galva!, Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga, Latvija;
- Grafika-S, Rīgas mākslas telpa, Rīga, Latvija;

2013
-...lai gadījums kļūtu par notikumu..., Rīgas mākslas telpa, Rīga, Latvija;
- Savāds gadījums, Tukuma Mākslas muzejs, Latvija;
- Vasaras lasījumi, Cēsu mākslas festivāls, Latvija un
Viļņas Laikmetīgās mākslas centrs (CAC), Lietuva;
Liecinieks, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija;
Partitūras nenoteiktām vietām, Kaņepes Kulrūtas centrs, Rīga, Latvija;
Astral Blackout, Kalnciema Kvartāla galerija, Rīga, Latvija;

Built with Berta.me

maija kurseva ©