"LOW"
Divi  galdi, grāmata (1 eksemplārs, riso druka), akvarelis, MDF konstrukcijas, papīrs, video, digitāldruka uz banera
Darbs grupas izstādē "NNN" Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Rīgā, 07.10.2017.-19.11.2017.

It kā nekas daudz jau nav vajadzīgs, lai mākslas darbs eksistētu un tiktu uztverts. Sienas, griesti, grīda, elektrība, adrese - čaula, kas aptver materializēto ideju. Šeit var notikt jebkas. Es pārnesu šo čaulu uz muzeju (pāris elemeti jāiztēlojas skatītājam). Pārnešana ir manifests bez teksta. Tā ir izstāde izstādē, kuras idejiskos uzslāņojumus, iespējams, pilnvērtīgi uztvers tikai tie, kas 2017. gada 29. jūnija vakarā bija Ģertrūdes ielā 115.

///

“LOW”
Installation at group exhibition “NNN”, Latvian National Museum of Art, Riga

You don't really need anything very much for a piece of art to exist and to be perceived. Walls, ceiling, floor, electricity, address - it's the shell that houses the materialized idea. It's a place where anything can happen. I shifted this shell to the museum (viewers will have to imagine some elements for themselves). The act of transferral is a manifesto without a text. It is an exhibition within an exhibition, whose ideational references, possibly, will only be fully appreciated by those who on the evening of 29 June 2017 were in attendance at Ģertrūdes street 115.

Built with Berta.me