"Pagrīde"
Akvarelis, saplāksnis, galerijas LOW mēbeles (krēsls, galds, kastes), riso druka (plakāti un flīzes), video, teksts

Personālizstāde sadarbībā ar Ventu Vīnbergu (teksts) galerijā LOW, Rīgā, 29.06.2017.

“Viss melanholiskais te ir no Venta”, teica Maija kādam netālu no manis izstādes atklāšanā.
Bet varbūt kāds cits teica. Bet varbūt tā tikai izklausījās. Jo tur bija tā – ja nometās ceļos un nolīda pagrīdē, un tur kādu laiku palika, tad tie, kas stāvēja kājās un bija kā parasti saviesīgi, par tavu klātbūtni pamazām aizmirsa. Un runāja tā, it kā tevis tur netālu nemaz nebūtu. Bet tu, ja gribēji, varēji redzēt viņu kājas un dzirdēt visu, ko viņi saka.
Bet tas nebija speciāli. Reizēm tā vienkārši gadās. Jo pagrīde bija kā štābiņš, un tur bija ko darīt. Varēja palikt viens ar video dokumentu, kurā Maija ilgi mazgā galerijas grīdas, kad tur neviena cita nav. Un pat no tā kaut kas veidojās. Protams, ja palika viens pie ekrāna pagrīdē pietiekami ilgi. Veidojās, piemēram, rāpus nometušies silueti otrā ekrānā. Tie, kas ir mazgājuši grīdas, vai metušies rāpus, lai nolīstu pagrīdē, to uzreiz saprata. Un varēja kā pār plecu skatīties - Maija mazgā grīdu, bet Vents vēlreiz pārraksta no atvilktnes izceltus aforismus. Katra nodarbe – savā ziņā gan jēgpilna, gan tipiska.
No ārpuses tā pagrīde gan izskatījās ļoti cildena vieta. Puse no galerijas puspagraba grīdas  bija pacelta postamenta līmenī. Tā iepriekš vientuļi mazgātā, tad fotogrāfētā, tad izdrukājot atkārtotā grīda, lai uz vienu vakaru atkaļ kļūtu par mākslas platformu. Bet neaizsniedzama goda vietā uz tās – vientuļa autora darbavieta. Tāda tīra un glorificēta.

///

"Underground"

Wood construction covered with riso printed tile photos and hand shreaded paper stripes; LOW Gallery furniture – wooden chair, table, plastic beer boxes; A3 riso print posters; Collages – aquarell on paper, plywood, riso print and aqurell on paper; Video loop projection with sound under wooden construction, behind shreaded paper curtain; video loop on tablet

Solo exhibition in collaboration with Vents Vīnbergs (texts) at Gallery "LOW" 29.06.2017.

“Anything melancholic here is by Vents”, said Maija to somebody near me at the opening night. Or maybe somebody else said it. Or it merely seemed so. Because this is how it was there – you could get on your knees and go underground, and stay there for a while, while those who stayed upright and remained as ever convivial, gradually forgot about the presence of you. And talked as if you were nowhere near. But you, if you pleased, could observe their legs and listen to whatever they said.
That, however, was not an intention. Sometimes it just happens. Because the underground was a sort of hideout, and there was a lot to be occupied with. One could stay alone with a video file, in which Maija persistently washes the floor of the gallery, while there is nobody around. And even from that something occured. If one, of course, endured at the underground screen long enough. Occured, for instance, some knelt-down silhouettes on the other screen. Those who have ever washed floors or have knelt down to crawl into the underground, recognised them immediately. Thus it was like a peeping - Maija washes her floors, but Vents rewrites again his aphorisms from the drawer. Each occupation being in some sense both sensible and typical.
From outside the underground appeared to be a very sublime place. Half of the gallery floor was rised to the level of a plinth. That floor, once washed, then photographed, then replicated by print, to become the art platform again for one night. And on that honourable platform unreachable – a solitary workplace of an author. Bare and glorified.

 

 

 

Built with Berta.me