"Sagrozītie fakti"
Instalācija sadarbībā ar Edgaru Jurjānu – saplāksnis, foto, video, skaņa, dažādi priekšmeti no mūsu mājām
Darbs grupas izstādē "Partitūras nenoteiktām vietām" Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā, 2013

Kopā ar manu kaimiņu, bijušo kursabiedru Edgaru Jurjānu virtuvē tiekoties runājām par fluksus, Valdi Āboliņu, čeku, Imantu Leiškalnu, padomju laikiem vispār. Instalāciju taisījām kā monstroza, dīvaina padomju priekšnieka kabinetu, kurš pieņem ziņojumu no aģenta. Uz galda projicētajā video redzams aģents (aktieris - mūsu bijušais kursabiedrs Jānis Filipovičs), kurš rosās pa mūsu Mežaparka māju, veicot absurdas, noslēpumainas darbības. Telpā dzirdams audioieraksts no padomju laikā izdotas plates "Latviešu valoda sveštautiešiem".

///

"Distorted Facts" 
Installation in collaboration with Edgars Jurjāns - plywood, photography, video, sound, objects from our home
Work in group exhibition "Scores for Indeterminate Places" in Riga, Kaņepes Culture Centre, 2013 

Together with my neighbour, ex-classmate Edgars Jurjāns we had a conversations in our kitchen about Fluxus, Valdis Āboliņš, KGB, Imants Leiškalns and Soviet times in general. We built an installation as a office of some monsterous, odd soviet KGB boss, who is recieving news from his agent. In video, projected on a table one can see agent (actor is our ex-classmate Jānis Filipovičs), who is inspecting our Mežaparks house performing absurd and mysterious actions. Video is accompaned with sound - vinil record from soviet times - "Latvian language for foreigners".


Built with Berta.me