"Seriāls" 
Finierī frēzēti zīmējumi, porcelāns, augstspiedums.
Personālizstāde Laikmetīgās Mākslas centrā "Kim?", 2013. gadā un Ventspils Kultūras centrā "Jūras vārti" 2014. gadā.

Seriālās tehnikās veidoti darbi par atkārtošanos, rutīnu, automātismu un seriālās tehnikās radītiem darbiem.
Edgars Jurjāns bija tik laipns ka uzrakstīja šo tekstu pēc mūsu sarunām topošo izstādes priekšmetu izgatavošanas sakarā. "Tikai es rakstīšu krieviski!" Edgars teica. "Davai!" es atbildēju.

///

"Series" 
Plywood, porcelain, prints.
Solo exhibition at Contemporary Art Centre "Kim?", 2013 and Ventspils Culture Centre "Jūras vārti",  2014.

Works created using serial techniques about repetition, routine, automatism and art works created in serial techniques.


Built with Berta.me