"Es neesi tu esmu"
Kolāža

Attēli veidoti par  izejas punktu ņemot Hārdija Lediņa un Jura Boiko grāmatas "Zun" fragmentu:

"svītrainais alfrēds teica: es nemaz neesmu tik svītrains, ka visi runā.
rūķis jūnijs teica: es nemaz neesmu tik jūnijs kā iedomājas jūlijs.
viņiem visiem trūka dzīves pieredzes, tāpēc viņi tā runāja.
tētiņš teica: brālīti anniņa, ja vien būs daudz skudriņu čaklkājīšu, tev visu dzīvi klāsies labi. iegaumē to un neej naktī uz mežu.
pumpainais fredis teica: ku- kū, jo viņam trūka dzīves pieredzes.
brālis anna neteica neko.
spiegu pavadonis teica: pī- pī- pī. tā bija viņa gulbja dziesma. viņš skaidri juta, ka šeit neiederas.
septītais teica: vstaķ. viņš nejuta, ka šeit neiederas.
pa akmeņainu ceļu aizauļoja ruds runcis, raudams sev līdzi cūkas pūsli ar zirņiem."

Darbu veidoju pakāpeniski - sākumā tapa zīmējumi uz finiera, tad tie ievietoti inscinētā vidē manas darbnīcas kāpņu telpā. Vide safotografēta (fotogrāfs - Edgars Jurjāns), pēcāk fotogrāfijas skrāpētas, grieztas, apkrāsotas. Teksti izgriezti fotogrāfijās. Fotogrāfiju un tekstu kopas eksponēšanai izmantoti atkritumi un trīs figūras, kas uzzīmētas uz finiera.

///

"i are not you am"
Collages

Series of images based on inspirng  text - fragment from book "Zun" by Hārdijs Lediņš and Juris Boiko :

"striped alfred said: i'm not at all so striped, as everybody says.
gnome june said: i'm not at all so june as july imagines i am.
all of them lacked life experience, that is why they spoke like that.
daddy said: brother Anna, if there will be a lot of hard working ants, you will be doing well all of your life. keep that in mind and don't go into woods in night.
knobby fred said: cuc- koo! because of lack of life experience.
brother anna said nothing.
spy attendant said: beep- beep. that was his swan song. he clearly knew he didn't belong here.
seventh said: vstaķ! he didn't know he didn't belong here.
gingery cat dashed down rocky road, pulling with him pig bladder full of peas."

Built with Berta.me