"Grieziens" 
Animācija (1 min 7 sek cilpa), 60 zīmējumi (papīrs, tuša) 42x29 cm, zīmējums uz sienas (akrils) 30x21 cm
Personālizstāde Laikmetīgās mākslas centrā kim?, 2009

Mēģinot apmānīt kreisās rokas rādītājpirkstu, labā aizstiepās gar muguru. Muskuļi savilkās, kājas sapinās. Gandrīz sapinās arī bize. Ēna pietuvojās. Tad metās virsū ar visu uz kā tā krita. Man patīk griezties līdz noreibst galva. "Tas nav ne labi ne slikti, tas ir normāli," teica ārste. Rīkstnieks neteica neko, tikai māja ar galvu un slaucīja gar biksēm asiņainās rokas.

///


"Spin" 

Animation (1 min 7 sec loop), 60 drawings (paper, china ink) 42x29 cm, drawing on the wall (acrylic) 30x21 cm
Solo exhibition at Contemporary Art Centre "Kim?", Riga, Latvia, 2009

In the attempt to fool the left hand index finger the right hand is stretched round the back. Muscles contract and legs become entangled. The pigtail almost became entangled too. The shadow drew nearer and then attacked with everything it fell upon. I like to spin until I become dizzy. "It's neither good or bad, it's normal,"said the doctor. The water diviner said nothing; he just nodded and wiped his bloody hands on his trousers.


Built with Berta.me